Yrittäjäraportti

Yrittäjä, miten sinä voit?

Hyvä työkyky ja palautuminen sekä hyvä kunto kulkevat tyypillisesti käsi kädessä. Ne ovat usein yhteydessä myös parempaan työmotivaatioon ja tuottavuuteen. Yrittäjän kohdalla hyvinvoinnin merkitys korostuu – yrittäjä on itse yrityksen tärkein lenkki ja voimavara. Huolehtimalla itsestään yrittäjä rakentaa pohjaa menestykselle myös tulevaisuudessa.

Yrittäjäraporttiin on koottu tulokset koetun työkyvyn, palautumisen ja Kehon kuntoindeksin osalta. Yrittäjäraportin perusteella on mahdollista kohdistaa toimenpiteitä niihin asioihin, joista on yrittäjälle eniten hyötyä.

Raportissa yrittäjän tuloksia verrataan muihin työikäisiin, joiden tulokset on kirjattu LIKESin tietokantaan*.

Huomioithan, että yrittäjäraportti edellyttää

  • osallistujan luvan tietojen tallennukseen LIKESin tietokantaan. Lupa kysytään Kehon kuntoindeksi -testien esitietolomakkeessa, jonka jokainen osallistuja täyttää ennen testejä.
  • Yrittäjäraportin tilauksen vähintään kolme (3) arkipäivää ennen tapahtumaa.

Yrittäjäraportti (pdf) lähetetään yrittäjälle kahden viikon kuluessa.

Yrittäjäraportin tilaus on maksuton.

Huom. Yrittäjäraportin tilaaminen on mahdollista vain Matka hyvään kuntoon -rekassa tehdyistä Kehon kuntoindeksi -testeistä (ei Matka hyvään kuntoon -bussissa tehdyistä testeistä).


Tilaa yrittäjäraportti


*LIKES = Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

LIKESin tietokantaan tallennettuja tuloksia käytetään ryhmäyhteenvetoihin sekä tieteelliseen raportointiin (esim. julkaisuihin) sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä testattavaa ei voida tunnistaa.