Työyhteisöraportti

Missä kunnossa teillä ollaan?

Työantaja, tilaa työyhteisöraportti!


Hyvä työkyky ja palautuminen sekä hyvä kunto kulkevat tyypillisesti käsi kädessä. Ne ovat usein yhteydessä myös parempaan työmotivaatioon ja tuottavuuteen.

Työyhteisöraporttiin on koottu tulokset koetun työkyvyn, palautumisen ja Kehon kuntoindeksin osalta. Työyhteisöraportin perusteella työantajan on mahdollista kohdistaa toimenpiteitä niihin asioihin, joista sekä työntekijät että työyhteisö hyötyvät eniten.

Raportissa työyhteisönne tuloksia verrataan muihin työikäisiin, joiden tulokset on kirjattu LIKESin tietokantaan*.

Huomioithan, että työyhteisöraportti edellyttää

  • osallistujien luvan tietojen tallennukseen LIKESin tietokantaan. Lupa kysytään Kehon kuntoindeksi -testien esitietolomakkeessa, jonka jokainen osallistuja täyttää ennen testejä.
  • vähintään 15 henkilön testitulokset, jotta anonymiteetti säilyy (eli yksittäisen henkilön tulokset eivät ole tunnistettavissa raportista).
  • tilauksen tekemistä vähintään kolme (3) arkipäivää ennen tapahtumaa. Työyhteisöraporttia ei voi tilata jälkikäteen.

Työyhteisöraportti (pdf) lähetetään yhteyshenkilölle kahden viikon kuluessa.

Työyhteisöraportin tilaus on maksuton.

Huom. Työyhteisöraportin tilaaminen on mahdollista vain Matka hyvään kuntoon -rekassa tehdyistä Kehon kuntoindeksi -testeistä (ei Matka hyvään kuntoon -bussissa tehdyistä testeistä).


Tilaa työyhteisöraportti


*LIKES = Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

LIKESin tietokantaan tallennettuja tuloksia käytetään ryhmäyhteenvetoihin sekä tieteelliseen raportointiin (esim. julkaisuihin) sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä testattavaa ei voida tunnistaa.


Lisätietoja työyhteisöraportista

Anna Puurunen
hankevalmistelija, KKI-ohjelma
anna.puurunen(at)likes.fi
puh. 050 441 4025