Työhyvinvoinnin osa-alueet

Työntekijöiden hyvinvointi lisää työn tuottavuutta. Työhyvinvointiin vaikuttavat työn tekemisen olosuhteet sekä työntekijän terveys ja kunto, mutta näitäkin enemmän johtaminen ja yhteistyö työpaikalla. Työhyvinvointiin vaikuttavia asioita voi johtaa tavoitteellisesti.

Johtamisessa tärkeintä on tarjota ihmisille mahdollisuus itsensä kehittämiseen, tukea työn mielekkyyden kokemusta ja antaa palautetta jatkuvasti ja oikealla tavalla. Kun työnantaja huolehtii hyvästä johtamisesta ja tukee fyysistä jaksamista oikein, päästään hyviin tuloksiin melkein huomaamatta.

#