Henkisesti turvallinen työympäristö

Henkinen hyvinvointi ja turvallisuus vaikuttavat työtehoon ja työssä jaksamiseen jopa enemmän kuin työympäristöön liittyvät asiat.

Esimiehen ja yrittäjän on johtamisellaan huolehdittava, että yhteistyö pysyy hyvänä, eikä ketään kiusata työssä. Kiusaamiseen on puututtava heti ja tehtävä selväksi, että sellaista ei työpaikalla sallita missään muodossa.

Työturvallisuuden sosiaalisia tekijöitä:

 • Tasa-arvoinen ja avoin ilmapiiri työpaikalla.
 • Hyvä yhteishenki ja yhdessä onnistumisen tukeminen.
 • Tasa-arvoinen johtaminen ja kohtelu kaikille.
 • Henkilöstöllä kehittymismahdollisuuksia.
 • Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista tuetaan.
 • Hyväthenkiset työskentelyolosuhteet ja ilmapiiri.

Työntekijän terveyden ja kunnon vaikutus työturvallisuuteen:

 • Työntekijöiden terveys ja kunto riittävät työtehtävien suorittamiseen.
 • Vammojen ja sairauksien rajoitteet huomioidaan tehtävien ja työympäristön järjestämisessä.
 • Työntekijöitä suojataan työssä toistuvilta terveyttä rasittavilta tekijöiltä huolehtimalla ergonomiasta, työvälineistä, osaamisesta ja ympäristöstä.

Työpaikkakiusaamisen tunnusmerkit

Työpaikkakiusaaminen on jatkuvaa ja toistuvaa toimintaa. Siihen voivat syyllistyä työntekijät tai esimies ja se voi kohdistua työkavereihin, alaiseen tai esimieheen.

Työpaikkakiusaamista on

 • vähättely ja halventaminen
 • loukkaava kommentointi
 • ammattitaidon mitätöinti
 • mustamaalaaminen ja ilkeät juorut
 • eristäminen ja tiedon panttaaminen
 • huutaminen, haukkuminen tai solvaaminen
 • työnteon hankaloittaminen
 • aiheeton syyttely
 • uhkailu
 • liittoutuminen jotakin henkilöä vastaan
 • epätasa-arvoinen johtaminen
 • fyysinen väkivalta
 • seksuaalinen häirintä

Esimiehellä on työnjohto-oikeus suhteessa työntekijöihin. Asiallinen työhön liittyvä ohjeistaminen tai määräysten antaminen eivät ole kiusaamista.

Esimiehen toiminnassa työpaikkakiusaamista ei ole:

 • Työn jakamiseen liittyvät toimenpiteet tai ohjeet
 • Työn tekemiseen liittyvät toimenpiteet tai ohjeet
 • Työn organisointiin liittyvät toimenpiteet tai ohjeet
 • Työhön liittyvien ongelmatilanteiden ratkaiseminen
 • Työntekijän ohjaaminen työkykytutkimukseen
 • Huomautuksen tai varoituksen antaminen

Työntekijät voivat antaa palautetta toisilleen tai esimiehelleen ja ilmaista mielipiteensä asioista asiallisesti, se ei ole kiusaamista.

Tutkimukset osoittavat, että hyvässä porukassa jaksaa vaikeammissakin olosuhteissa ja huonommillakin resursseilla, hyvä johtaminen ja työyhteisö tukevat työssä jaksamista enemmän kuin fyysinen ympäristö ja tai terveys.