Fyysisesti turvallinen työympäristö

Työturvallisuuden fyysisiä tekijöitä:

 • Työympäristö on turvallinen ja terveellinen.
 • Työvälineet ovat turvallisia ja toimivia.
 • Työntekijöiden osaaminen on tehtävien tasalla.
 • Asiakastilanteet ja ulkoisten tekijöiden vaikutus on turvattu.

Ergonomiasta huolehtiminen on työturvallisuudesta huolehtimista.

 • Tarjolla on oikeita työ- ja apuvälineitä, joita osataan käyttää oikein.
 • Perehdytyksessä neuvotaan oikeat työasennot ja työtavat.
 • Työtä on mahdollista tauottaa riittävästi.
 • Työpaikalla on tarjolla mahdollisuus oikeanlaiseen taukoliikuntaan.
 • Huomioidaan työtehtävien erilaiset piirteet ja niistä palautuminen, kuten istumatyö, seisomatyö, työasennot ja nostotekniikat, kylmät ja kuumat työympäristöt, melu ja pöly.

Työtehtävät tai työn tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa työturvallisuuden kanssa.

 • Kiire ja suorituspaineet, eivät estä työturvallisuudesta huolehtimista.
 • Asiakasturvallisuudesta on huolehdittu.
 • Tietoturva tai yksilönsuoja eivät vaarannu työtehtävien takia.
 • Työvälineet eivät aiheuta fyysistä vaaraa tai henkistä kuormitusta.
 • Kilpailu tai suorituspaineet eivät aiheuta yhteistyöongelmia tai kiusaamista.

Työntekijöiden kuunteleminen lisää työturvallisuutta

Työturvallisuustyöhön kuuluu oleellisesti koko työyhteisön kouluttaminen kertomaan havaitsemistaan puutteista tai riskeistä työturvallisuudessa. Toisinaan työntekijöiden kommentit eivät liity suoranaisesti työturvallisuusmääräysten alaisiin asioihin. Näissäkin tapauksissa on hyvä muistaa, että kun työntekijä ottaa työoloihin liittyvän asian puheeksi, hänellä on ongelma, jota ei pidä sivuuttaa. Jos asiaa ei voi korjata tai pyyntö on kohtuuton, kannattaa perustella hyvin, miksi asiaa ei voi muuttaa.