Esimerkki henkisestä työturvallisuudesta

Noin 20 henkilöä työllistävän yrityksen omistajan ja toimitusjohtajan luetettavana apurina toimii 40-vuotias Pasi, joka hoitaa yrityksessä kaikenlaisia eteen tulevia tilanteita ja on lisäksi kahden esimiehenä toimivan työntekijän esimies.

Pasi on luonteeltaan tunnollinen ja tarkka. Hän haluaa tehdä aina hyvää työtä ja kantaa mielellään vastuuta asioista.

Yritykselle on tullut vuoden mittaan paljon tilauksia, on rekrytoitu muutamia uusia työntekijöitä ja yrityksellä menee taloudellisesti hyvin. Toimitusjohtaja on ollut paljon poissa myyntimatkoilla ja tavarantoimittajia tapaamassa. Pasille on kasautunut jo pitkään entistä enemmän töitä ja vastuuta jokapäiväisestä johtamisesta yrityksessä.

Pasin yksityiselämässä on myös vireillä riitaisa avioero. Toimitusjohtaja on kuullut työntekijöiltä kommentteja Pasin muuttuneesta olemuksesta ja käytöksestä. Ennen iloinen ja tehokas Pasi on muuttunut kireäksi ja harvasanaiseksi. Pasilta on viime aikoina jäänyt työasioita hoitamatta ja se on herättänyt hämmennystä toimitusjohtajassa ja muissa työntekijöissä. Pasi siirtää tärkeiden päätösten tekemistä töiden etenemistä häiritsevästi. Lisäksi hän kommentoi työasioita etupäässä kielteisesti ja kyynisesti. Pasi vaikuttaa hajamieliseltä ja unohtelee hoitaa lupaamiaan asioita.

Toimitusjohtaja on tuntenut Pasin kauan ja hän ymmärtää, että jokin on muuttunut. Pasin toiminta alkaa jo näkyä yrityksen tuloksessa. Toimitusjohtaja keskustelee Pasin kanssa kunnolla pitkästä aikaa. Keskustelussa selviää, että Pasi voi todella huonosti. Hän ei saa nukuttua ja työt tuntuvat olevan kaaoksessa, jolle hän ei pysty tekemään mitään. Hän ei suoriudu enää edes tutuista tehtävistään, eikä näe mitään keinoa selviytyä tilanteesta.

Toimitusjohtaja lähettää Pasin keskustelemaan työterveyslääkärin kanssa. Hän soittaa lääkärille ennen Pasin käyntiä, koska arvelee tämän esittävän reipasta vastaanotolla. Toimitusjohtaja kertoo Pasin työssä suoriutumisen haasteista. Yksityiselämän tilanteesta kuulemiaan luottamuksellisia asioita toimitusjohtaja ei voi kertoa lääkärille. Lääkäri ei kommentoi tilannetta, mutta keskustelu antaa tärkeää taustatietoa Pasin tapaamiseen. Pasi määrätään unettomuuden, loppuunpalamisen ja masennuksen takia sairauslomalle ja hän saa keskustelu- ja lääkeapua työterveyshuollosta.

Tärkeintä Pasin toipumisen kannalta on oikea hoito ja hyvä yhteys työpaikalle. Toimitusjohtaja järjestelee töitä ja vastuita uudelleen vastaamaan kasvaneen liiketoiminnan tarpeita. Hän pitää yhteyttä Pasiin ja vakuuttaa, että Pasi on tervetullut takaisin töihin toivuttuaan. Hän kertoo, että töitä on järjestelty uudelleen ja että Pasi saa osallistua toimenkuvansa tarkentamiseen töihin palattuaan. Tämä tieto auttaa Pasia toipumaan rauhassa ja Pasi palaa töihin ensin osa-aikaisesti ja täysin tervehdyttyään kokopäiväisesti.