#

Turvallinen työympäristö hyvän tuloksen perusta

Työnantaja on vastuussa työntekijän henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta työssä. Turvallinen työympäristö ei itsessään lisää työssä viihtymistä tai työmotivaatiota, mutta puutteet siinä vaikuttavat huonontavasti työntekijän työssä jaksamiseen ja viihtymiseen.

Työturvallisuuteen kuuluu, että työympäristö on fyysisesti turvallinen, työn tekemisen perusedellytykset, kuten työvälineet ja palkanmaksu ovat kunnossa, työntekijä tietää, mitä hänen pitää tehdä, johtaminen on tasapuolista ja yhteistyö työpaikalla sujuu. Työnantaja huolehtii omalta osaltaan näistä työympäristöön liittyvistä asioista. Työntekijän omalla vastuulla on huolehtia omasta terveydestään ja fyysisestä kunnostaan, jotta hän pystyy työskentelemään työn fyysisten ja henkisten vaatimusten mukaisesti.

Työturvallisuus on jokaisen vastuulla

Työnantaja vastaa työturvallisuudesta, mutta sen ylläpitäminen on koko työyhteisön yhteinen asia. Turvallinen työympäristö syntyy kaikkien yhteisestä toiminnasta ja siitä ovat vastuussa kaikki työyhteisön jäsenet. Työnantaja huolehtii tästä toiminnasta pitämällä kiinni työturvallisuusmääräyksistä ja siitä, että johtamisella pidetään yllä työturvallisuuden tärkeyttä ja merkitystä. Työnantajan on myös varmistettava, että yhteistyö sujuu, eikä kukaan joudu kiusatuksi tai syrjityksiksi työssään.

Työtapaturmat, vialliset työvälineet, sujumattomat työprosessit ja huono yhteistyö aiheuttavat suoraan isoja kustannuksia. Työtapaturmat ja yhteistyöongelmat aiheuttavat poissaoloja, työkyvyttömyyttä ja vakuutusmaksujen nousua, takkuavat työprosessit ja vialliset työvälineet vievät työaikaa. Niiden välillinen vaikutus tulokseen on myös merkittävä. Työntekijät turhautuvat ja kyynistyvät, jos työn tekemisen perusasiat eivät ole kunnossa. Turhautuneet työntekijät ovat tehottomia ja heidän riskinsä tulla työkyvyttömäksi on suurempi kuin työnsä mielekkääksi kokevilla työntekijöillä.