Työntekijä

Arvioi asioiden toteutumista työyhteisösi työntekijöiden kohdalla. Voit esittää oman arvioisi siitä, miten nämä asiat toteutuvat työntekijöiden kohdalla teidän työpaikallanne.

Jos sinusta tuntuu, ettet tiedä, miten työntekijäsi kokevat nämä asiat, on korkea aika ottaa aktiivisempi ote esimiestyöhösi. Esimiehen perustehtävä on tuntea alaisensa ja ymmärtää, miten nämä kokevat työnsä ja työympäristönsä. Silloin pystytään tukemaan työhyvinvointia työntekijöitä eniten hyödyttävällä tavalla.

Kehittyä työssään

Työntekijöille on tärkeää mahdollisuus kehittyä työssään. Kehittymismahdollisuudet pitävät yllä työmotivaatiota ja mielenkiintoa omaa työtä kohtaan.

Oppimisesta 70 prosenttia tapahtuu työssä. Anna työntekijälle mahdollisuus tehdä työ eri tavoilla. Anna tunti viikossa aikaa oppia työkaverilta tai kokeilla uutta itse. Tunti oppimista viikossa lisää tulosta uusien työtapojen ja lisääntyneen motivaation avulla moninkertaisesti.

Miten arvioit työntekijöidesi mahdollisuudet kehittyä omassa työssään?

Merkitykselliseksi

Työn kokeminen merkitykselliseksi on tärkein työhyvinvointiin ja motivaatioon vaikuttava asia. Ihmiset ovat yksilöllisiä siinä, mitkä asiat saavat heidät kokemaan työnsä ja itsensä merkitykselliseksi. Tässä luetellut muutamat tekijät kuitenkin vaikuttavat lähes kaikkien ihmisten kokemuksiin.

Työn merkityksellisyys muodostuu omista vaikutusmahdollisuuksista ja vastuusta sekä omasta merkityksestä yrityksen tulokselle. Mainitse kerran viikossa, miksi työntekijän työpanos on tärkeä. Kiitä pienistäkin onnistumisista aina, kun niitä näet. Merkityksellinen työ nostaa työtehoa ja auttaa jaksamaan paljon enemmän.

Miten merkitykselliseksi arvioit työntekijöidesi kokevan oman työnsä työyhteisönne tuloksen kannalta?

Palautetta

Palautteen saaminen on tärkeä osa työhyvinvointia, koska se kertoo työntekijälle, että hänen työllään on merkitystä ja esimiestä kiinnostaa hänen työpanoksensa.

Palautteella ohjataan työntekijää. Palaute kertoo työntekijälle, miten hän onnistuu työssään. Kiitä pienistäkin asioista ja korjaa isoista. Ansaittu kiitos saa iloiseksi ja tehostaa tekemistä.

Saavatko työntekijäsi riittävästi perusteltua palautetta työnsä tuloksista?

Turvallinen

Turvallinen työympäristö ja työn tekemisen perusasioista huolehtiminen on lailla määritelty työnantajan vastuulle. Niistä pitää ja kannattaa huolehtia aktiivisesti, koska puutteet niissä romahduttavat työtehoa merkittävästi.

Työturvallisuus on perusasia, jonka on oltava kunnossa. Fyysinen ja henkinen hyvinvointi perustuu turvallisuudelle. Tartu aina työntekijän ilmaisemaan huoleen, jos se liittyy työoloihin. Työturvallisuus ei yksinään lisää työntekijöiden tuottavuutta, mutta sen puutteet vähentävät tuottavuutta merkittävästi.

Ovatko työn tekemisen perusasiat, fyysinen ja henkinen turvallisuus, kunnossa työpaikallanne?

Kunto ja terveys

Terveys määrittää työkykyä yllättävän vähän. Motivoitunut työntekijä jaksaa ja halua työskennellä, vaikka terveys rajoittaisikin työn tekemistä. Hyvä peruskunto auttaa jaksamaan ja paikkaa myös terveydellisiä rajoitteita tehokkaasti.

Työn tekemiseen ei tarvita urheilijoita, eikä superihmisiä. Riittävän hyvä kunto ja terveys auttavat jaksamaan fyysisesti ja henkisesti. Hyvä peruskunto vähentää sairastamista ja lisää henkistä suorituskykyä.

Sairauspoissaolopäivä maksaa keskimäärin 350 euroa. Oikein sijoitettu euro hyvinvointiin tuo jopa kuusi euroa takaisin.

Voit tukea työntekijöiden terveitä elämäntapoja tuomalla heidät kuntotesteihin Matka hyvään kuntoon -kiertuetapahtumiin.

Onko työntekijöilläsi riittävän hyvä kunto ja terveys työnsä tekemiseen?