Miten seurataan tekojen toteutumista?

Mieti, mikä on sopiva seurantajakso tavoitteenmukaisten tekojen seuraamiselle. Mitä useammin pystytte työyhteisössänne arvioimaan toimintaanne, sitä varmemmin kuljette kohti tavoitteen toteutumista.

Arvioi myös, kuinka luotettavasti ja puolueettomasti pystyt seuraamaan tavoitteen mukaisten tekojen toteutumista. Asiaa voidaan arvioida myös yhdessä keskustelemalla, mutta olisi hyvä olla myös selkeitä, mitattavia mittareita asioiden toteutumiselle.

Kehittyminen ja oppiminen: Tavoite, että työntekijällä on mahdollisuus oppia jokin uusi työvaihe tai muuttaa tapaansa tehdä jokin tuttu työvaihe. Työpaikalla sovitaan vaikkapa tunti viikossa käytettäväksi uuden tehtävän opetteluun työkaverin ohjauksessa. Seurataan, että nämä perehdytystunnit toteutuvat suunnitellusti.

Merkityksellisyys: Tavoite on varmistaa, että työntekijän työtehtävät ovat selkeät ja niiden tulos tai merkitys kokonaisuudelle on tunnistettavissa. Sovitaan aikataulu ja tapa, jolla työprosessi pilkotaan ja tunnistetaan tehtäviä sieltä. Sovitaan, miten näiden tehtävien merkitys tehdään näkyväksi työyhteisölle. Tarkistetaan kuukausittain, että sovitut toimet on tehty, esimerkiksi työprosessia on avattu ja työtehtävistä keskusteltu sovitusti.

Palaute: Esimies kirjaa tavoitteekseen antaa vähintään yksi lyhyt palaute viikossa jokaiselle työntekijälle. Esimies myös kertoo tämän tavoitteensa työyhteisölle. Esimies merkitsee kalenteriinsa muistutuksia palautteen antamisesta työntekijöille viikoittain. Esimies määrittelee itselleen tavat, joilla hän pystyy nopeasti ymmärtämään, miten työntekijä on työnsä tehnyt. Esimies seuraa omaa toimintaansa kuukausittain ja kertoo työntekijöille avoimesti, miten hän on toteuttanut uutta tapaansa antaa palautetta säännöllisesti. Avoimuus lisää painetta tehdä, kuten on suunnitellut.

Turvallisuus: Tavoite on nolla työtapaturmaa vuoden aikana. Sovitaan työturvallisuuden kertauskoulutuksesta ja esimiehet puuttuvat heti pieniinkin poikkeamisiin sovituista määräyksistä. Sovitaan, että jokainen työntekijä raportoi vähintään yhden tunnistamansa työturvallisuuspuutteen viikossa. Seurataan kuukausittain tehtyjä ilmoituksia ja varmistetaan, että niihin on reagoitu tarvittavalla tavalla.

Kunto ja terveys: Matka hyvään kuntoon -kiertueelta saadusta yritysraportista valitaan kehittämiskohteeksi heikkoimmin työntekijöiden kohdalla toteutunut osa-alue. Työpaikalla sovitaan julkisesti ja yhteisesti kilpailusta tai hankkeesta, jossa tehdään tai seurataan yhdessä kuntoa edistäviä asioita. Seurataan sovittujen toimien toteutumista kuukausittain, nostatetaan yhteishenkeä juhlistamalla onnistumisia tai välitavoitteiden toteutumista.