Miten asia on toteutunut?

(1–3–5)

Arvioi, miten nämä väittämät toteutuvat työyhteisössäsi tällä hetkellä.

1 = ei kovin hyvin, jotakin pitää tehdä asian parantamiseksi.
3 = keskinkertaisesti, asiaa pitää vielä kehittää.
5 = erinomaisesti, pitää huolehtia, että tilanne pysyy hyvänä jatkossakin.

Erityisesti kannattaa panostaa huonoimmin tällä hetkellä toteutuvien asioiden parantamiseen. On hyödyllistä valita muutama tavoite, joita kehitetään aktiivisesti. Jos paljon työtä ja uudenlaista toimintaa vaativia tavoitteita on liikaa, käy helposti niin, että mikään niistä ei toteudu. Koska aika ja panostusmahdollisuudet ovat rajalliset, kannattaa valita muutama haastava kehityskohde vuodessa ja keskittyä niiden parantamiseen.