Mitä tekoja tarvitaan asian saavuttamiseksi?

Tämä on tärkeä kohta tavoitteen saavuttamisen kannalta. Yritä löytää mahdollisimman konkreettisia ja seurattavia tekoja, joiden tekeminen vie tavoitetta kohti.

Jos et löydä tekoja, joilla tavoite saavutetaan, sinun pitää vaihtaa tavoitetta. Tekijän on ymmärrettävä, miten toimimalla tavoite voidaan saavuttaa. Mieti myös, ovatko teot ja panostukset oikeassa suhteessa tavoitteen saavuttamisesta saatavaan hyötyyn. Arvioi myös tekojen vaikutusta työyhteisönne toimintaan kokonaisuutena, jotta muu toiminta ei häiriinny tavoitteen mukaisesta toiminnasta.

Kehittyminen ja oppiminen: Tavoite, että työntekijällä on mahdollisuus oppia jokin uusi työvaihe tai muuttaa tapaansa tehdä jokin tuttu työvaihe. Työpaikalla sovitaan vaikkapa tunti viikossa käytettäväksi uuden tehtävän opetteluun työkaverin ohjauksessa.

Merkityksellisyys: Tavoite on varmistaa, että työntekijän työtehtävät ovat selkeät ja niiden tulos tai merkitys kokonaisuudelle on tunnistettavissa. Sovitaan aikataulu ja tapa, jolla työprosessi pilkotaan ja tunnistetaan tehtäviä sieltä. Sovitaan, miten näiden tehtävien merkitys tehdään näkyväksi työyhteisölle.

Palaute: Esimies kirjaa tavoitteekseen antaa vähintään yksi lyhyt palaute viikossa jokaiselle työntekijälle. Esimies myös kertoo tämän tavoitteensa työyhteisölle. Esimies merkitsee kalenteriinsa muistutuksia palautteen antamisesta työntekijöille viikoittain. Esimies määrittelee itselleen tavat, joilla hän pystyy nopeasti ymmärtämään, miten työntekijä on työnsä tehnyt.

Turvallisuus: Tavoite on nolla työtapaturmaa vuoden aikana. Sovitaan työturvallisuuden kertauskoulutuksesta ja esimiehet puuttuvat heti pieniinkin poikkeamisiin sovituista määräyksistä. Sovitaan, että jokainen työntekijä raportoi vähintään yhden tunnistamansa työturvallisuuspuutteen viikossa.

Kunto ja terveys: Matka hyvään kuntoon -kiertueelta saadusta yritysraportista valitaan kehittämiskohteeksi heikkoimmin työntekijöiden kohdalla toteutunut osa-alue. Työpaikalla sovitaan julkisesti ja yhteisesti kilpailusta tai hankkeesta, jossa tehdään tai seurataan yhdessä kuntoa edistäviä asioita.