Mikä on realistinen tavoite asian parantamiseksi?

Mieti, mikä voisi olla konkreettinen ja saavutettavissa oleva tavoite kyseisen asian parantamiseksi.

Yritä löytää tavoite, joka on ymmärrettävä ja tarpeeksi yksilöity, jotta on mahdollista löytää oikeita tekoja asian edistämiseksi. Paras tavoite on henkilökohtaisesti tärkeä tekijälleen. Etsi perusteluja, miksi tavoite on tärkeä työlle, työyhteisölle ja tekijälleen.

Esimerkkejä hyvästä tavoitteesta

Kehittyminen ja oppiminen: Työntekijällä on mahdollisuus oppia jokin uusi työvaihe tai muuttaa tapaansa tehdä jokin tuttu työvaihe.

Merkityksellisyys: Varmistetaan, että työntekijän työtehtävät ovat selkeät ja niiden tulos tai merkitys kokonaisuudelle on tunnistettavissa.

Palaute: Esimies kirjaa tavoitteekseen antaa vähintään yksi lyhyt palaute viikossa jokaiselle työntekijälle. Esimies myös kertoo tämän tavoitteensa työyhteisölle.

Turvallisuus: Tavoite on nolla työtapaturmaa vuoden aikana.

Kunto ja terveys: Matka hyvään kuntoon -kiertueelta saadusta yritysraportista valitaan kehittämiskohteeksi heikkoimmin työntekijöiden kohdalla toteutunut osa-alue.