Esimies tai yrittäjä

Arvioi asioiden toteutumista omalla kohdallasi. Esimiehenä ja/tai yrittäjänä olet tärkeässä asemassa työyhteisösi menestyksen kannalta.

Sinun tekemisiäsi ja vointiasi tarkkaillaan työyhteisössä ja sillä on korostunut merkitys työntekijöille. Sinun kannattaa pitää itsestäsi huolta jaksaaksesi uudistua ja kantaa vastuuta. Tehtäväsi on varmistaa, että toimintasi on johdonmukaista ja ymmärrettävää työntekijöiden kannalta.

Tavoitteet toteutumaan

Tämän tavoitesuunnitelman avulla voit tarkastella omaa johtamistasi ja tavoitteidesi toteutumista. On hyvä dokumentoida tavoitteet ja työ, jota teet niiden saavuttamiseksi, jotta pystyt osoittamaan itsellesi, mitä kaikkea olet saanut aikaan. Arkikiireessä saattaa hämärtyä, mitä kaikkea oikeata ja hyvää vuodenmittaan tulee tehtyä.

Johtajan tehtävä on kertoa tavoite ja ohjata sitä kohti palautetta antamalla. Työntekijän on tiedettävä, mitä häneltä odotetaan. Saat tavoitteet toteutumaan puhumalla aktiivisesti välitavoitteista ja työtehtävistä.
Suora puhe ja tehtävistä puhuminen ovat parasta palautetta. Kiittäminen lisää työntekijöiden työtehoa.

Saatko tavoitteet toteutumaan työssäsi?

Kehitän itseäni

Vaikka aika on vähissä, kannattaa panostaa omaan kehittymiseensä edes jossain muodossa. Työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen vuosikymmenien ajan on helpompaa, jos antaa itselleen mahdollisuuden oppia uutta ja löytää uusia näkökulmia toimintaansa.

Johtajankin on kehityttävä nähdäkseen mahdollisuuksia muutoksen keskellä. Itsensä kehittäminen lisää omaa hyvinvointia ja motivaatiota. Suo itsellesi aikaa asioiden tutkimiseen ja uusien taitojen oppimiseen. Uudet taidot ja tiedot lisäävät kekseliäisyyttä ja positiivisuutta. Kun kehittyy itse, jaksaa kehittää yritystään ja työntekijöitään.

Kehitätkö itseäsi omassa työssäsi?

Kunto ja terveys

Terveys määrittää työkykyä yllättävän vähän. Motivoitunut työntekijä jaksaa ja halua työskennellä, vaikka terveys rajoittaisikin työn tekemistä. Hyvä peruskunto auttaa jaksamaan ja paikkaa myös terveydellisiä rajoitteita tehokkaasti.

Johtajankin on pidettävä itsestään huolta. Riittävän hyvä kunto ja terveys ovat edellytys paineiden sietämiselle. Huolehdi omasta kunnostasi ja terveydestäsi, samalla huolehdit myös yrityksestä ja työntekijöistä. Yritys ja sen henkilöstö peilaavat omistajan tai johtajan toimintakykyä.

Onko sinulla riittävän hyvä kunto ja terveys työsi tekemiseen?