Tulosta kohti -työkalu

Hyvinvointi on tärkein tuottavuuden tekijä. Tulosta kohti -työkalu auttaa alkuun tunnistamaan ja erittelemään työyhteisösi hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja sitä, millä tavoin voit edistää ja kehittää työyhteisösi hyvinvointia ja sitä kautta tuloksellisuutta.

Eniten tuottavuuteen vaikuttavat tekijät

Työntekijöiden hyvinvointi lisää työn tuottavuutta. Tutkimusten mukaan hyvinvoivat työntekijät ovat kaikkein tuottavimpia. Tähän tavoitekorttiin on kerätty eniten työhyvinvointiin eli tuottavuuteen vaikuttavat tekijät. Työhyvinvointiin vaikuttavat työntekijän mahdollisuus oppia ja kehittyä työssään, työn kokeminen merkitykselliseksi, palautteen saaminen työstä, työturvallisuus ja työntekijän kunto ja terveys.

Näitä asioita kannattaa johtaa tavoitteellisesti, koska ne vaativat jatkuvaa ja suunnitelmallista työtä toteutuakseen. Tämän tavoitekortin avulla voit suunnitella työyhteisösi toimintaa ja löytää realistiset tavoitteet ja oikeat teot näiden tärkeiden asioiden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.