Yksilöllä vastuu, työnantaja tukee

Liikkuminen, liikunnan harrastaminen ja elintapojen terveellisyys ovat jokaisen ihmisen omalla vastuulla.

Työnantaja voi tukea ja kannustaa henkilöstöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan, innostaa liikkumaan, viestiä terveellisistä elintavoista sekä luoda terveydelle edullisten valintojen tekemiseen kannustavia työympäristöjä ja toimintatapoja.

Aika ajoin onkin hyvä miettiä, mitä itse on tehnyt oman hyvinvoinnin eteen esimerkiksi viimeisen viikon aikana. Myös työnantajan on hyvä miettiä miten työpaikalla (työyhteisössä) on huomioitu fyysinen aktiivisuus osana henkilöstön terveyden ja työkyvyn edistämistä.

  • Miten tämä näkyy jokapäiväisessä johtamisessa ja arjen toiminnoissa?
  • Onko taukojumppa noloa vai normaalia työn tauotusta?
  • Kannustetaanko henkilöstöä liikkumaan työmatkat omin lihasvoimin?
  • Tuetaanko henkilöstön vapaa-ajan liikuntaa?
  • Millaista esimerkkiä johto näyttää?