Tavoitteen seuraaminen ja mittaaminen

Tavoitteen merkitystä lisää, että sen toteutumista voi seurata matkan varrella. Tavoite alkaa tuntua mielekkäältä ja siitä tulee tärkeä, kun edistymistään voi mitata.

On tärkeää seurata etenemistä suunnitellusti, jotta muistaa tehdä sovittuja asioita. Samalla ymmärtää, onko tehnyt oikeita asioita tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteen on hyvä olla myös mitattava.