Tavoitteen merkitys työntekijälle

Ihmisen on koettava tavoite henkilökohtaisesti hyödylliseksi ja kyettävä vaikuttamaan sen saavuttamiseen. Hyvä kunto tarkoittaa työntekijälle itselleen parempaa elämänlaatua ja työnantajalle tehokkaampia työntekijöitä eli parempaa tulosta organisaatiolle.

Tavoitteen pitää olla saavutettavissa ja se pitää pystyä pilkkomaan käytännön teoiksi. Fyysisen kunnon parantaminen on tavoitteena hyvä, mutta ylimalkainen. Siksi kuntoon vaikuttavat osa-alueet kannattaa tunnistaa esimerkiksi Matka hyvään kuntoon -yritystestiraportin avulla ja valita toimia, jotka tukevat nimenomaan testillä todettua tilannetta. Tällöin on mahdollista löytää oikeanlaista tukea kunnon parantamiseen tai ylläpitämiseen. Kun tukitoimet kohdennetaan oikein, saavutetaan parempia tuloksia nopeammin.

Fyysiseen kuntoon ja omaan terveyteen liittyvät osa-alueet ovat hyvin henkilökohtaisia asioita, joihin ihminen suhtautuu tunteella. Työnantajalla ei ole oikeutta kysellä yksilön terveyteen liittyviä asioita, eikä puuttua ihmisen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.