Oikea tavoite vie perille

Hyvä tavoite on riittävän konkreettinen ja saavutettavissa oleva. Sillä on henkilökohtainen merkitys henkilölle, joka sitä tavoittelee.

Hyvä tavoite on pilkottu riittävän pieniksi ja selkeiksi tehtäviksi, jotta tavoitteen saavuttamiseen liittyvät päivittäiset teot ovat ymmärrettävissä. Kun tavoitteen saavuttamista pystyy mittaamaan, syntyy onnistumisen kokemuksia.

Kunto ja terveys ovat jokaiselle henkilökohtaisia, joihin vaikuttaminen on mahdollista ainoastaan silloin, kun henkilön sisäinen motivaatio on herännyt. Siksi kuntoon ja terveyteen liittyvien työnantajan tukitoimien on perustuttava vapaaehtoisuuteen ja hienotunteisuuteen. Toimia henkilöstön fyysisen kunnon tukemiseksi on mahdollista tehdä tavoitteellisesti, kun etsitään yhteistyössä henkilöstön kanssa houkuttelevia ja mitattavia tavoitteita, joita seurataan yhdessä.