Tavoitteen asettaminen

Oikeita tavoitteita valittaessa on hyvä pohtia, mitä halutaan saavuttaa. Ennen tavoitteen valitsemista kannattaa myös selvittää, missä asioissa on eniten korjattavaa.

Tavoite on asetettu, jotta jokin tärkeä asia nykytilassa muuttuisi paremmaksi. Muutos vie aikaa, sen eteen tarvitaan työtä, eikä se tapahdu itsestään.

Kun tavoite on pilkottu käytännön teoiksi, voi tekojen toteutumista seurata. Välillä pitää tarkistaa, että teoilla on toivottu vaikutus: esimerkiksi liikunta-aktiivisuus on lisääntynyt tai lihaskunnon kohentamisessa on saatu tuloksia. Näin varmistetaan, että ollaan oikealla tiellä tavoitetta kohti.

Muutokset vaativat sinnikkyyttä ja sitoutumista

Ihminen toimii mielellään, kuten ennenkin. Muutoksen vastustaminen on luonnollinen osa ihmisen mieltä. On vaikeaa muuttaa totuttuja toimintamalleja. Varsinkin alussa kannattaa seurantaa tehdä aktiivisesti. Mikäli muutosta ei tapahdu muutamassa viikossa, sitä ei luultavimmin tapahdu myöhemminkään.

Vaikka toisinaan palaa vanhaan toimintatapaan, ei saa luovuttaa vaan kannattaa aloittaa tavoitteenmukainen toiminta sinnikkäästi uudelleen. Kun toistaa uutta toimintatapaa ja tekee suunniteltuja asioita, asenne toimintaa kohtaan muuttuu ja siitä tulee uusi tottumus. Ajanmittaan positiivinen yhteishenki saattaa innostaa vastahakoisempiakin ihmisiä mukaan toimintaan.

Saavuttamattomuus opettaa

Tavoite voi jäädä myös saavuttamatta, monesta eri syystä. Se on osa prosessia, hyvin inhimillistä ja sen avulla voi oppia paljon uutta. Kannattaa pysähtyä miettimään, mitä tapahtui ja mitä voisi tehdä eri tavalla, jotta tavoite olisi mahdollista saavuttaa.