Työn merkityksellisyys

Työn kokeminen mielekkääksi ja merkitykselliseksi on tärkein motivaatioon vaikuttava tekijä. Jokaisella työtehtävällä on merkitys työyhteisön kokonaistuloksen kannalta.

Tehtävien merkitys on mahdollista tehdä näkyväksi miettimällä, mitä tapahtuisi, jos tehtävä jäisi tekemättä. Tehtävän merkityksestä kannattaa puhua työntekijän kanssa mahdollisimman usein. Kun työntekijä ymmärtää ja muistaa oman merkityksensä yritykselle, hän kokee tehtävänsä mielekkäämpänä ja työ motivoi.

Esimies korostaa työn merkityksellisyyttä

Auta ihmisiä tunnistamaan tehtävänsä merkitys.

 • Ole kiinnostunut työn tuloksista.
 • Erittele tehtävien merkitys työyhteisön tulokselle.
 • Kirkasta yhteiset tavoitteet työntekijöille.
 • Keskustele työntekijöiden kanssa siitä, miten he kokevat työnsä.
 • Rohkaise ihmisiä ottamaan vastuuta omasta työstään.
 • Anna ihmisten tehdä työnsä itsenäisesti.
 • Kysele ihmisiltä, miten he kehittäisivät työtään.

Työtehtävien ja työntekijöiden tunteminen on avain työn merkityksen tunnistamiseen. Jokainen haluaa kokea työnsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi yrityksen tuloksen kannalta. Työtehtävien merkitys kannattaakin tehdä näkyväksi.

Valta, vastuu ja vapaus kehittää itse omaa työtäänmotivoivat ja lisäävät merkityksellisyyden kokemusta.

Yhteiset tavoitteet ja ”me-henki” työyhteisössä lisäävät oman ja koko työyhteisön merkityksen kokemusta.

Tekoja, jotka tukevat työn mielekkyyttä ja motivaatiota

 • Pidä keskusteluissa yllä tietoa siitä, miksi teemme tätä ja mikä on työntekijän merkitys on kokonaisuudelle.
 • Huolehdi, että perusasiat, kuten palkka, työturvallisuus ja työvälineet ovat kunnossa. Ne eivät lisää motivaatiota, mutta ovat sen kokemisen edellytys.
 • Anna työntekijän itse päättää työnsä tekemisestä niin paljon kuin mahdollista. Seuraa tulosta, älä työtapaa.
 • Anna vastuuta ja vapautta niin paljon kuin mahdollista.
 • Kiitos ja positiivinen palaute hyvästä suorituksesta tuo mielihyvää ja lisää mielekkyyden kokemusta.