Palaute työstä

Johtaminen on parhaimmillaan ihmisten ohjaamista tekemään parhaansa. Tärkein työkalu tässä on palautteen antaminen. Oikealla tavalla annettu palaute on ymmärrettävää ja ohjaa toimintaa haluttuun suuntaan.

Olipa palaute kiittävää tai korjaavaa, sen on oltava täsmällistä ja faktoihin perustuvaa. Näin työntekijä ymmärtää tekemänsä työn tuloksellisuuden ja laadun. Säännöllinen palautteen saaminen luo tunteen, että minusta välitetään ja työni on tärkeää.

Pyytämällä ja antamalla palautetta esimies ohjaa toimintaa

Työntekijöiden pitää saada palautetta onnistumisistaan, vahvuuksistaan ja mahdollisuuksista parantaa työsuoritustaan. Työntekijät eivät tunnista omaa merkitystään, jos eivät saa palautetta työstään. Palautetta antamalla esimies osoittaa sitoutumistaan työyhteisön tavoitteisiin ja ihmisiin.

Ahkera palautteen antaminen opettaa ihmiset käsittelemään palautetta ja muuttamaan toimintaansa sen perusteella. Palautteen antamisesta kannattaa tehdä keskeinen osa vuorovaikutusta. Toiminnan ohjaamiseen liittyy aina muutoksen aikaansaaminen. Oikein annetulla palautteella tuetaan toiminnan muutosta haluttuun suuntaan.

Esimiehen kannattaa pyytää aktiivisesti palautetta myös omasta toiminnastaan, tällöin on mahdollista löytää paras tapa ohjata työyhteisöä.

  • Työntekijän pitää tietää, mitä häneltä odotetaan. Sen jälkeen palaute on reilua ja ohjaa yhteisen tavoitteen suuntaan.
  • Kannattaa kiittää pienistäkin asioista ja korjata vain suurista, koskamyönteinen palaute lisää työtehoa heti. Korjaavaa palautetta joutuu aina vähän sulattelemaan.
  • Aktiivinen puhe ja läsnäolo luonnollisesti arkisissa tilanteissa on hyvää esimiestyötä.