Kehittymismahdollisuudet

Suurinta osaa ihmisistä motivoi merkittävästi mahdollisuus oppia uutta ja kehittää työtapojaan. Työtehtävien yksitoikkoisuus johtaa helposti tylsistymiseen ja työn merkityksen katoamiseen.

Uuden oppimisen mahdollistaminen työssä ei aina vaadi merkittäviä panostuksia, vaan se on toteutettavissa arkisilla teoilla.

Esimies luo kehittymisen ilmapiiriä

 • Kiinnitä huomiota työntekijöiden työssä kasvamiseen ja kehittymiseen.
 • Ole kiinnostunut työntekijöiden suorituksista ja tavoista tehdä työtä.
 • Mieti yhdessä työntekijöiden kanssa heidän vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan.
 • Keskustele työntekijöiden kiinnostuksen kohteista ja tulevaisuuden suunnitelmista työssä.
 • Rohkaise työntekijöitä ylittämään omat mukavuusrajansa.
 • Anna työntekijöiden tehdä työnsä itsenäisesti omalla tavallaan.
 • Anna työyhteisölle lupa tehdä virheitä ja oppia niistä.

Työntekijöiden kanssa keskustelu on avain heidän tarpeidensa ja toiveidensa ymmärtämiseen. Työtehtävien ja työntekijöiden tunteminen mahdollistaa kehittymisen ja oppimisen tukemisen.

Tehokkain työyhteisö syntyy, kun kukin tekee mahdollisuuksien rajoissa sitä, missä on paras ja mistä pitää eniten. Luottamuksellinen ilmapiiri syntyy jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja siitä, että virheistä ei rangaista, vaan rohkaistaan kokeilemaan uusia tapoja tehdä työtä.

Tekoja, joilla esimies edistää kehittymistä ja oppimista

 • Suurin osa oppimisesta tapahtuu työssä – toiset oppivat virheistä, toiset harjoittelemalla turvallisesti.
 • Anna työntekijöille mahdollisuus tehdä työ eri tavoilla, tekijät itse löytävät parhaat tavat tehdä asioita.
 • Anna tunti viikossa aikaa oppia työkaverilta tai kokeilla uutta itse.
 • Hyödynnä mahdollisuudet oppia yhteistyökumppaneiden koulutuksissa, lähetä työntekijöitä tasapuolisesti koulutuksiin.
 • Kouluta ja opeta itse, siirrä tietoa, se tuottaa työyhteisölle lisäarvoa.
 • Anna työntekijän kehittää työtään, haasta miettimään, miten minä teen tämän työn paremmin ja tehokkaammin.
 • Pilkkokaa ja tutkikaa yhdessä työprosessia, se auttaa kehittämään työtapoja ja jakamaan töitä uudella tavalla.
 • Jaa vastuuta ja tärkeitä työtehtäviä työntekijöille, kaikesta ei tarvitse vastata itse.
 • Kierrätä tylsiä ja monotonisia töitä, ne ovat mukavaa vaihtelua haastavampien tehtävien välissä.

Miettikää yhdessä työntekijöiden kanssa osaamisen kehittämistä, mielenkiinnon kohteita sekä miten osaamista voidaan kehittää ja laajentaa omassa työssä.

 • toimintatapoja muuttamalla
 • työvälineitä muuttamalla
 • työtehtäviä muuttamalla
 • itsenäisyyttä lisäämällä

Tehkää päätöksiä, joihin jokaisen on sitouduttava. Kokeilkaa asioita. Jos muutos ei toimi, niin tehkää toisin.Anna työntekijöille vapaus toimia omalla tavallaan, kun se on mahdollista. Turhat säännöt latistavat ilmapiiriä ja työmotivaatiota.

Tunti oppimista viikossa lisää tulosta uusien työtapojen ja lisääntyneen motivaation avulla moninkertaisesti, se ei ole mistään pois.

Monipuoliset tehtävät lisäävät motivaatiota ja mahdollistavat jatkuvan uuden oppimisen ja tehtävien kehittämisen.

Mahdollisuus kehittyä luo turvallisuutta, työntekijä voi olettaa, että häntä tarvitaan jatkossakin ja häneen luotetaan.