Esimerkki hyvästä johtamisesta

Viikkovartti

Yrityksessä (30 työntekijää) päätettiin, että esimiehet ryhtyivät pitämään viikkovartteja työntekijöidensä kanssa.

Esimies varasi jokaiselle työntekijälleen joka viikko 15 minuuttia aikaa, jolloin puhuttiin tekeillä olevista tai tulevista töistä. Koska viikkovartille ei ollut määritelty tarkkaa sisältöä, työntekijällä oli myös mahdollisuus puhua muista häntä askarruttavista asioista.

Aluksi esimiehet ajattelivat viikkovarttien vievän liikaa aikaa suhteessa hyötyyn. Käytäntö kuitenkin osoitti pian toisin. Työntekijät oppivat odottamaan rauhassa omaa varttiaan asioidensa kanssa ja vain kiireisimmät asiat hoidettiin niiden ulkopuolella. Esimiehille jäikin paremmin aikaa hoitaa muitakin asioita, kun enää ei tarvinnut sammutella tulipaloja.

Työt sujuivat entistä paremmin. Työntekijät kokivat vartit tärkeinä ja arvostavina. Monien esimiesten ja hänen työntekijöidensä suhde parani.

Kokeilun jälkeen viikkovartit muutettiin yrityksessä pysyväksi käytännöksi.