#

Kevään rekkakiertue onnistuneesti päätökseen

Kevään Matka hyvään kuntoon -kiertue on nyt paketissa ja oman kuntonsa testautti komeasti 11 380 osallistujaa.

Tämän kevään matkaan mahtui muutamia erikoispäiviä, kuten Kuljetus 2017 -messut Paviljongissa ja päivä Keskon päävarastolla Vantaalla sekä tuttuun tapaan ensisijaisesti miehille suunnattuja SuomiMies seikkailee -päiviä. Työyhteisöillä oli mahdollisuus tilata työyhteisöraportteja oman porukan kunnosta ja yksinyrittäjiltä omasta kunnostaan.

Matka hyvään kuntoon -kampanja on kannustanut vuosina 2016–2017 työyhteisöjä fyysistä aktiivisuutta lisääviin toimenpiteisiin sekä kaikkia työikäisiä liikkumaan ja terveellisiin ruokailutottumuksiin. Matka hyvään kuntoon -rekka ja -bussi ovat nyt kiertäneet kaikissa maakunnissa, minkä ohella esimiehille ja johdolle toteutettiin Tulosta kohti -ennakkotilaisuuksia 15 paikkakunnalla.

Kun kaikki rekan kävijät 2016–2017 sekä Pohjois-Suomessa liikkeellä olleen Matka hyvään kuntoon -bussin kävijät lasketaan yhteen, on oman kuntonsa testauttanut kaikkiaan 30 000 asiakasta!

Syksyllä on luvassa tarkempia tuloksia siitä, millaisessa kunnossa kävijät ovat olleet ja mitkä tekijät vaikuttavat heidän työkykyynsä. Vaikka matka on jo hyvässä vauhdissa, työtä riittää edelleen siinä, että fyysisen aktiivisuuden merkitys työkyvyn kannalta huomioitaisiin työpaikoilla.

Matka hyvään kuntoon -rekkakiertueen toteutuksesta vastasi Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma yhteistyökumppaneineen, joista tärkeimpiä olivat Liikunnan aluejärjestöt.

KKI-ohjelma kiittää lämpimästi kaikkia matkassa mukana olleita – sekä yhteistyökumppaneita että osallistujia.

Iloista kesää!